Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Aktualności

Marta Pióro - Rzecznik prasowy GNS
502 273 465 mpioro@nowyszpital.pl

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

Nie - dla zmian wycen procedur medycznych 2014-11-21

Pracodawcy RP apelują do prezesa NFZ o zaprzestanie wprowadzania zmian w wycenach procedur medycznych i przekazanie tych kompetencji do powołanej do tego celu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Sprzeciw Pracodawców RP wywołał projekt zarządzenia prezesa NFZ zmieniający m.in. wycenę operacji zaćmy na miesiąc przed rozpoczęciem prac przez AOTMiT. 

 

Zdaniem organizacji pracodawców zmiana wycen wymaga zmian systemowych i wyrazem takiego podejścia miało być powołanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i nadanie jej kompetencji taryfikacji świadczeń finansowanych ze środków publicznych. „Oczekiwaliśmy, że wycena a co za tym idzie zmiana cen, będzie oparta o szczegółowo opisane w ustawie ramy systemowe“ – czytamy w piśmie przesłanym do prezesa NFZ.

 

Pracodawcy RP wskazują, że zmiany te dotyczą w szczególności wrażliwego obszaru dotyczącego przywrócenia zdrowia i zachowania aktywności społecznej i zawodowej osób starszych, w tym m.in. leczenia zaćmy. Zgodnie z Zaleceniem Rady Europejskiej z 8 lipca 2014 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na 2014 r. oraz zawierającego opinię Rady na temat przedstawionego przez nasz kraj programu konwergencji na 2014 r. (2014/C 247/19), musimy zreformować system ochrony zdrowia, aby uniknąć poważnych problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Tylko strukturalne zmiany pozwolą zachować stabilność budżetową państwa.

 

"W perspektywie średnio- i długoterminowej spodziewane jest bowiem znaczne zwiększenie wydatków na opiekę zdrowotną. Wynikające z tego obciążenie dla finansów publicznych można byłoby zmniejszyć, a przy tym poprawić dostęp do opieki zdrowotnej przez wzmocnienie opieki podstawowej i systemów skierowań oraz wykorzystanie możliwości wzrostu oszczędności w opiece szpitalnej. Ta oszczędność, o której mówi rekomendacja Rady, nie może w żadnym wypadku polegać na wycinkowym i niekontrolowanym obniżaniu wyceny procedur, proponowanym w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ. Wprowadzenie przez Polskę rozwiązań w zakresie wyceny świadczeń opartych o poszerzone kompetencje AOTMiT jest systemową odpowiedzią naszego kraju na zalecenia Rady" - przypominają Pracodawcy RP.

 

"Jesteśmy zdecydowanie przeciwko próbie obchodzenia zaleceń Rady Europejskiej i sposobu ich implementacji przez Polskę poprzez zmianę cen w przeddzień wprowadzenia rozwiązań systemowych. Zgodnie z ustawą oczekujemy przekazania przez Narodowy Fundusz Zdrowia kompetencji do wyceny świadczeń powołanej do tego z dniem 1 stycznia 2015 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz bezwzględnego zaniechania wprowadzania zmian w tak krytycznym momencie. Wszelkie wcześniejsze ustalenia muszą uznać prymat rekomendacji Rady dla Polski i pierwszeństwo będącego na to odpowiedzią rozwiązania ustawowego" - dodają.

powrót